O autorze
Aby móc cokolwiek dzielić – najpierw przedmiot podziału należy wytworzyć.

Organizatorami procesów wytwórczych są przedsiębiorcy.

W PRL-u wybierając „zawód apolityczny” ukończyłem Politechnikę Warszawską i zostałem inżynierem budownictwa. Budowałem Elektrownię „Bełchatów I”, pracowałem także na budowach ówczesnej Czechosłowacji i w Afryce, w Algierii.

Gdy stało się to, o czym zawsze marzyłem, gdy odrodziła się Niepodległa Polska - w demokratycznej III RP zaangażowałem się w działalność publiczną.

Jestem członkiem założycielem Business Centre Club i jego wiceprezesem. Wiceprzewodniczącym Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno Gospodarczych i przewodniczącym jej Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego.

„Za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki narodowej oraz społeczeństwa obywatelskiego” Prezydent RP odznaczył mnie w Belwederze Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.

Choć nie jestem politykiem – polityka i historia była i jest moją pasją. A (jakkolwiek by to górnolotnie nie zabrzmiało) Polska jest moją największą troską. Cieszą mnie Jej sukcesy i martwią Jej porażki – niezależnie od tego, czyje są zasługi lub przewiny. Polityczne dokumenty czytam „bez tezy”: zdanie na ich temat mam dopiero po ich przeczytaniu, niezależnie od tego, kto jest ich autorem. Rozmawiam z każdym, kto szuka dialogu i porozumienia.

Prywatnie… kocham moje dzieci: Agnieszkę, Witka i Mariannę. Więcej… może później.

Mniej Gierka w Kodeksie pracy?

Rada Ministrów na swoim ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 5 lutego 2013 przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. Projekt ten jest wynikiem prac Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, opartym na wielotygodniowych konsultacjach z partnerami społecznymi, w tym ze Związkiem Pracodawców Business Centre Club.

Przyjęte w projekcie zmiany dotyczą wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy oraz zasad ruchomego czasu pracy. Nie wszystkie zmiany, postulowane przez środowisko pracodawców znalazły się w przedłożeniu rządowym, niemniej te przyjęte stanowią krok w dobrym kierunku.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy pozwoli pracodawcom lepiej gospodarować czasem pracy; szczególnie w firmach, cechujących się znacznymi wahaniami w produkcji (sprzedaży) na przestrzeni roku. Stworzy to szansę lepszej konkurencyjności przedsiębiorstw, która może przełożyć się na wzrost zamówień a co za tym idzie – ochronę stanu zatrudnienia.


Zmiany dotyczące ruchomego czasu pracy, uwzględniające różne godziny rozpoczynania pracy pozwolą pracodawcy i pracownikom dopasowywać czas pracy do indywidualnych potrzeb. Będzie to korzystne tak dla pracodawcy jak dla pracowników, którzy dzięki temu będą mogli lepiej godzić życie rodzinne i zawodowe.

Business Centre Club popiera przyjęte zmiany. Mamy nadzieję, że tak jak zostały one sprawnie przyjęte przez Radę Ministrów – równie sprawnie przejdą całą ścieżkę legislacyjną i możliwie szybko staną się obowiązującym prawem.

Jednocześnie zmiany te traktujemy jako pierwszy krok na drodze do kompleksowej reformy prawa pracy, od dokonanie której postulujemy od lat. Polska gospodarka zasługuje na nowy, nowoczesny Kodeks pracy, który wreszcie zastąpi ten wciąż obowiązujący (choć wielokrotnie nowelizowany to coraz mniej przystający do realiów XXI wieku), powstały w roku 1974, szczytowym okresie epoki Gierka.
Trwa ładowanie komentarzy...